top of page
Couples Therapy_edited.jpg

טיפול בהורים

Couples Therapy_edited.jpg

בעיניי, כפי שהוריו של כל ילד הינם חלקי בלתי נפרד ובעלי השפעה קריטית עליו, כך גם הטיפול בהם הינו חלק בלתי נפרד מהטיפול בילד ולעיתים אף מתקיים לבדו. מטרתו לבחון את רגשותיהם, רצונותיהם וקשייהם של ההורים ולספק מידע וכלים ליצירת שינוי והתפתחות בהורותם. ביכולתו של תהליך זה להביא לשיפור בתחושותיו ובדפוסי התנהגותו של הילד.
תדירות הפגישות נקבעת בהתאם לצורך ולנכונות ההורים.

Youth Counseling_edited.jpg

טיפול

בנוער

Youth Counseling_edited.jpg

הפגישות כוללות שיח או פעילות משותפת, בהתאם ליכולתו ולרצונו של הנער. בטיפולי, אני מכוונת להקל על הנער, לסייע לו להתמודד עם האתגרים והקשיים מולם הוא ניצב ובמידת הצורך, לשפר את התקשורת עם הוריו. כל זאת, תוך לקיחה בחשבון של מאפייניו הייחודיים של גיל ההתבגרות. במקביל לטיפול בנוער, מתקיים גם לטיפול בהורים.
 

Child Doing Art Activity_edited.jpg

טיפול בילדים

Child Doing Art Activity_edited.jpg

בטיפולי בילדים, אני מאפשרת לילד חופש ביטוי ופעולה במסגרת של גבולות מוגדרים. חופש זה מאפשר לי לאתר תחומי קושי וצרכים לצד חוזקות, ולעבד את אלו דרך משחק, יצירה ושיח. לצד זאת, אני מאמינה שכל טיפול בילד צריך לכלול טיפול בהוריו, אשר משמעותי ואף חיוני

להתקדמות הטיפול.

Fox Notebook and Pens_edited.jpg

טיפולים

אונליין

Fox Notebook and Pens_edited.jpg

בשנים האחרונות ובעיקר בעקבות מגפת הקורונה, האינטרנט, אשר הפך לאמצעי תקשורת מרכזי בחיינו, חלחל גם אל התחום הטיפול.
טיפול אונליין מאפשר להתחיל או להמשיך טיפול בצורה נוחה, בלי לצאת מהבית, ומבלי לפגוע ביעילות או איכות הטיפול- זאת, כאשר הוא נערך באמצעות כלים מותאמים דרך מחשב, בחדר סגור, עם פרטיות וללא הפרעות.

Playing with Blocks_edited.jpg
Playing with Blocks_edited.jpg

בטיפול זה אני פוגשת מדי שבוע, לסירוגין, את הדיאדה (זוג) אם-ילד או אב-ילד. זאת, בנוסף לפגישה עם ההורים אחת לחודש.
טיפול זה מאפשר לי לצפות "בשידור חי" ביחסים ובאינטראקציה בין ההורה לילד ולספק תובנות ונקודות מבט המאפשרות הבנה חדשה של הילד והתנסות בדרכי תקשורת יעילות יותר. 

טיפול

דיאדי

bottom of page